САЩ Crusit

назад

Какво е необходимо за издаване на туристическа виза за САЩ?

Съединените американски щати изискват представяне на валидна неимигрантска (туристическа) виза при влизане на територията на страната за всички български граждани.

От няколко години насам, получаването на такава виза става относително безпроблемно. Ето какво е необходимо:

 

  • - Платена такса (жълтата бележка от МКБ Юнионбанк)
  • - Насрочено интервю
  • - Актуална снимка - на хартия и в електронен формат
  • - Валиден паспорт
  • - Попълнен формуляр за кандитатстване за виза
  • - Документи в подкрепа на молбата ви за виза

 

Какво трябва да направите?

Вариант 1 - ние да извършим визовата услуга. Цената на услугата е 35 лв. и е отделно от цената на самата виза.

Вариант 2 - да кандитатствате за виза сами. В този случай трябва де направите следните стъпки:

 

1. Заплатете таксата от 140 щатски долара (към 21.12.2011 г.) за обработка на молбата ви за виза в някой от клоновете на МКБ Юнионбанк. Таксата се заплаща в брой в български лева.

2. Попълнете формуляр DS-160. Формулярът се попълва само в електронен формат на английски език на адрес: https://ceac.state.gov/genniv/. Този формуляр е задължителен за всички кандидати. Същият се попълва он-лайн и на английски само, разпечатва се последната страница за потвърждение, което е необходимо да бъде представено в деня на интервюто.

ВАЖНО! Трябва да отговорите на всички въпроси във формуляр DS-160. Обърнете специално внимание на адреса и телефоните за връзка. Попълването на служебен телефон е задължително, ако работите. Ако нямате директен служебен номер, попълнете общ телефонен номер /телефонна централа/ на фирмата, организацията, учреждението, където работите.

3. Насрочете си интервю оттук Насрочете интервю за всеки кандидат за виза поотделно. Многократно насрочени интервюта за един и същи кандидат няма да се приемат. Всички одобрени визи се изпращат по DHL.

4. Прикрепете към листа за потвърждение 1 снимка от последните шест месеца, 5х5 см, на бял или сив фон. Моля, спазвайте изискванията за снимките съвсем точно!

5. Подгответе в комплект следните документи: попълнени формуляри, 1 снимка, жълтата бележка от Юнионбанк, валиден паспорт, стари паспорт и с американски визи (дори и изтекли), удостоверения за раждане на кандидата и на всички негови деца. Носете също и потвърждението ви за насроченото интервю.

6. Явете се пред входа на Консулската служба в часа, за който сте си насрочили интервю. Само кандидатите за визи могат да влизат в сградата на Консулския отдел за интервюто си. Не се допускат придружители, освен в случаите, когато кандидатът е на възраст под 18 години.

 

Обикновено молбите за виза се обработват в рамките на 2-3 работни дни, (освен при технически проблеми, когато обработката може да отнеме и по-дълго време). Имайте предвид, обаче, че определени молби за визи трябва да минат през специални административни процедури. В повечето случаи тези молби се обработват в рамките на около 30 дни. Периодът за обработка на документите при административни процедури зависи изцяло от конкретните особености на всеки един случай.

 

За допълнителна информция, моля, свържете се с Консулския Отдел на тел: +359 2 937-5100 всеки работен ден между 14:00 и 17:00 часа, като следвате инструкциите по автоматичната телефонна система.

 

By Ilia Stanchev