Премини към главното съдържание Премини към Навигацията

Общи условия

 

   РАЗДЕЛ I - ОПИСАНИЕ НА ПОКРИТИЕТО   

 

КАКВО Е ЗАСТРАХОВАНО?

 

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

 

А) COVID-19 АНУЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ
Може да поискате покриване на разходите за анулиране на пътуване, когато е необходимо да анулирате пътуване, заради положителна проба за COVID-19, констатирана чрез позитивен тест за:
 
Вас и/или човек от семейството ви, с когото живеете.
Вашия спътник при пътуването.
 
Може да изискате това покритие, дори ако преди първото качване, MSC CRUISES Ви тества и Вашият тест е положителен, и поради това не сте допуснати до круизния кораб.
 
Europ Assistance ще компенсира неустойката, наложена по договора с Туроператора или Агенцията:
 
на Вас и застрахованите и регистрираните в същото пътуване като вас:
на Ваши членове на семейството
на един от вашите спътници
 
Ако няколко застраховани страни са регистрирани да пътуват заедно едновременно, в отсъствието на други лица от същото семейно ядро, вие трябва да посочите само едно лице като „спътник на пътуването“.
Дори ако резервациите са направени отделно, те пак ще се считат за част от едно и също пътуване, ако в резервационната система са свързани заедно с функцията „Пътува с“.
 
Europ Assistance възстановява пълната санкция, начислена до лимита на отговорност, предвиден в договора с Туристическата организация, която може да надвишава 3 000,00 € на  застрахована страна и общо 10 000,00 € за едно общо пътуване.
 
Europ Assistance не възстановява:
 
пристанищни такси, такса обслужване на кораба;
агентски такси и застрахователни премии;
в случай на закупуване на самолетни билети, летищни такси, които могат да бъдат възстановени от въздушния превозвач.
 
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!
 
Това покритие предвижда процент самоучастие. Вижте член „Ограничения на покритието“ от Раздел II.
Самоучастие не се прилага:
в случай на промяна и/или принудителен отказ от пътуване поради хоспитализация (с изключение на еднодневен болничен престой, злополука и спешни случаи)
в случай на смърт.
 
 
Б) ПОКРИТИЕ ЗА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ
ТЕЗИ ПОКРИТИЯ СЕ ЯВЯВАТ КАТО ВТОРИЧЕН РИСК КЪМ ВСЯКА ДРУГО ДЕЙСТВАЩО И НАЛИЧНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ.
 
Europ Assistance предоставя следните услуги в случай, че епидемия/пандемия от COVID-19, засегнат:
Вас
член на Вашето семейство, пътуващ с Вас, само и единствено ако сте застраховани и регистрирани в една и съща резервация.
спътник на пътуване, стига да сте застрахован или ако събитието се е случило на мястото, където сте попаднали по време на Вашето пътуване.
 
Услугите за помощ се предоставят до веднъж на Застрахована страна, по вид, в рамките на периода на действие на полицата.
 
 
1. ВРЪЩАНЕ ДО СТРАНАТА НА ПОСТОЯННО МЕСТОЖИТЕЛСТВО
Ако Вие, членовете на Вашето семейство, регистрирани в една и съща резервация, и потенциален спътник за пътуване, не успеете да се върнете до страната си на местоживеене, посредством резервираните за отиване начин на пътуване и превозно средство, обърнете се към Организационния център.
Медицинската платформа Ви помага да резервирате билетите, необходими за вашето завръщане у дома (ако е технически/практически осъществимо).
Самолетните билети винаги ще бъдат икономична класа.
Europ Assistance покрива разходите за билет за връщане до максимум 500,00 € на застрахована страна и 2 000,00 € в рамките на един иск.
Europ Assistance може да поиска да изпратите към тях билетите за връщане у дома, които не сте могли да използвате.
 
 
2. ПОКРИТИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ
Ако Вие или Вашето семейство, регистрирани в същата резервация и потенциален спътник за пътуването, трябва да бъде превозен до „COVID-19 звено” предоставена от MSC CRUISES S.A., от местните власти или по местоживеене, свържете се с Организационния център.
Europ Assistance възстановява разходите за превоз до максимум 500,00 € на застрахована страна и 2 000,00 € на един иск.
 
 
3. ПОКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С COVID-19
Europ Assistance заплаща (ако е технически/практически осъществимо) или Ви възстановява всички спешни медицински/фармацевтични/болнични разходи, които не търпят отлагане, и които са възникнали на мястото на иска, както следва:
 
СЛУЧАЙ А) по време на периода, за който пътуването Ви се удължи в случай на внезапно заболяване или нараняване, което не е свързано с епидемия/пандемия от COVID-19. Лимитът на отговорност е 5 000,00 €.
 
СЛУЧАЙ Б) по време на пътуване, в случай на заболяване, свързано с епидемия/пандемия от COVID-19, установено чрез положителен тест. Лимитът на отговорност е 5 000,00 €.
 
Лимитите на отговорност са на Застрахована страна и за периода на валидност на полицата.
 
 
4 ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ В КАРАНТИНА
Ако сте хоспитализирани в „COVID-19 звено“, предоставена от MSC CRUISES SA, след като се окажете положителни след теста, извършен от MSC преди качване на кораба, Europ Assistance ще ви изплати обезщетение до 150 € на ден за период на лечение до 15 дни.
 
Лимитите на отговорност са на Застрахована страна, на иск и за периода на валидност на полицата.
 
 
5 ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПЪТУВАНЕ
Ако Вие или член на семейството Ви, пътуващ с вас или Вашият спътник за пътуването, регистрирани заедно в една резервация, сте принудени да прекъснете пътуването в случай на:
 
хоспитализация поради епидемия/пандемия от COVID-19;
принудителна карантина поради COVID-19;
правила/заповеди, издадени от Вашата страна на произход, които ви принуждават да се върнете в местоживеенето си по-рано от предвиденото;
 
Europ Assistance ще ви изплати обратно сумата, пропорционална на оставащите неизползвани дни от круиза, считано от деня, в който пътуването е прекъснато.
 
 
6. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Ако в рамките на 15 дни след завръщането от пътуването си, сте били хоспитализирани за период от поне 7 последователни дни заради COVID-19, Europ Assistance ви изплаща обезщетение от 1000,00 € на застрахована страна, на иск и на период на продължителност на покритието.
 
 
 

КЪДЕ Е ВАЛИДНО ПОКРИТИЕТО?

 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Всички страни по света.

 

 

КОГА ЗАПОЧВА И ПРИКЛЮЧВА ПОКРИТИЕТО НА ЗАСТРАХОВКАТА?

 

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОКРИТИЕТО

Покритието е в сила от началната дата на пътуването до крайната дата на пътуването.

Покритието за анулиране на пътуване поради COVID-19 действа от 24:00 часа в деня, в който круизът е резервиран до датата, на която той започва. Начало на пътуването означава: времето на първото чекиране и при всички случаи до теста на MSC CRUISES S.A., при първото качване на кораба.

Покритието за обезщетение за хоспитализация влиза в сила от датата, на която се връщате в мястото си на пребиваване и приключва 15 дни по-късно.

 

 
 

   РАЗДЕЛ II – ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКРИТИЕТО   

 

КАКВО НЕ Е ЗАСТРАХОВАНО?

 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

 

ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОКРИТИЯ
Цялото покритие изключва претенции по застрахователни събития, възникнали поради:
а) измама;
б) наводнения, потопи, изригвания на вулкани, земетресения, атмосферни явления,  класифицирани като природни бедствия, ядрени аварии, радиация, вследствие на изкуственото ускорение на атомните частици;
в) войни, стачки, революции, народни вълнения или движения, грабежи, терористични актове и вандализъм.
 
Покритието също изключва:
 
 
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ПОКРИТИЯ
А) Покритие, в случай на анулиране вследствие на COVID-19
Застраховката не покрива разходи ако анулирането е причинено от/вследствие на:
а) кражба, обир или загуба на документи за самоличност или пътнически документи;
б) в случай на фалит на превозвач, туроператора/туристическата агенция/MSC Cruises;
в) анулиране от страна на  туроператора/туристическата агенция/MSC Cruises; 
г) депозити или авансови плащания, които не подлежат на удръжка/глоба;
д) неуспешно изпратени/недоставени известия (съгласно раздел „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ЗАСТРАХОВАНАТА СТРАНА В СЛУЧАЙ НА ИСК ”) преди датата на отпътуване, с изключение на анулация в случай на смърт или хоспитализация за повече от 24 часа (с изключение на еднодневен престой в болница и спешни случаи) на член от семейството;
е) епидемия и пандемия, освен такива от COVID-19;
ж) всичко друго, което не е упоменато в раздел I, „Предмет на застраховката“
 
 
Б) Покритие за помощ при пътуване:
2) Покритие за медицински транспорт; 4) Обезщетение за хоспитализация под карантина; 5) Покритие за възстановяване на неизползвана част от пътуването; 6) Покритие за хоспитализация.
 
 
Освен това, не се приемат искове в следните ситуации:
а) фалит на туроператор/туристическа агенция/ MSC Cruises
б) анулиране от страна на  превозвач, туроператора/туристическата агенция/ MSC Cruises
в) епидемия и пандемия, освен такива от COVID-19;
г) всичко друго, което не е упоменато в секция „Предмет на застраховката“
 
 
Също така следните ситуации са изключени от зактрахователното покритие:
неизпълнение/неотговаряне на изискванията въведени от надзорните органи/държави, в които се влиза или в страната на местоживеене;
събития, за които MSC CRUISES S.A. трябва да се намеси директно със
задължения, произтичащи от установените такива в Кодекса на туризма.
 
 
3) Покритие за възстановяване на медицински разходи
Не се разглеждат искове вследствие на следните ситуации:
а) умствени заболявания и психически разстройства като цяло, в това число: системни церебрални синдроми, шизофрения, параноя, форми на маниакално или депресивно състояние и други свързани последици и усложнения;
б) доброволен аборт, преждевременно раждане и усложнения настъпили вследствие на подобни събития;
в) заболявания, които са проява или следствие от хронични патологични състояния или ситуации, настъпили в началото на пътуването, с изключение на непредвидени влошавания на съществуващи вече заболявания в момента на отпътуване
г) наранявания, предизвикани от следните дейности: практикуване на въздушни спортове, екстремни спортове, ако се практикуват извън спортни организации и без предвидените критерии за безопасност, актове на безразсъдна смелост и всички наранявания, претърпени в резултат на практикуване на професионален спорт или във всички спортни дейности, които не са на аматьорско ниво (включително състезания, изпитания и тренировки);
д) отстраняване или трансплантация на органи;
е) състезания с автомобили, мотоциклети или моторни лодки и свързани с тях тестове и обучения;
ж) злоупотреба с алкохол или наркотици
з) употреба на упойващи и халюциногенни вещества
и) опит за самоубийство или самоубийство;
й) всичко друго, което не е упоменато в секция „Предмет на застраховката“
 
Следните ситуации също не са включени в покритието:
- неизпълнение/неотговаряне на изискванията въведени от надзорните органи/държави, в които се влиза или в страната на местоживеене;
събития, за които MSC CRUISES S.A. трябва да се намеси директно със
задължения, произтичащи от установените такива в Кодекса на туризма.
събития, за които MSC CRUISES S.A. трябва да се замеси директно със
задължения, произтичащи от установените такива в Кодекса за туризъм.
 
Europ Assistance също не възстановява суми за:
всички разходи за хоспитализация или спешна помощ, заплатени от клиента, в случай, че не е предоставена декларация пред Europ Assistance пряко или чрез трето лице
разходи за лечение или отстраняване на физически дефекти, вродени малформации, естетически процедури, болнична помощ, физиотерапия, спа или процедури за отслабване;
стоматологични грижи след внезапно заболяване;
разходи за поръчка и поправка на диоптрични очила или лещи;
разходи, свързани с ортопедични продукти/протези след внезапно заболяване
контролни прегледи в дома на клиента наложителни вследствие на заболявания, започнали по време на пътуването;
разходи за транспорт до здравна институция и/или мястото на Вашето настаняване
 
 
 

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ?

 

МЕЖДУНАРОДНИ САНКЦИИ

Europ Assistance не е задължена да гарантира застрахователно покритие и не се задължава да изплаща компенсацията, нито да плаща каквито и да било облаги, извън условията на застраховката. Същото важи, ако разпоредбата за такова покритие или плащането на такава компенсация или обезщетение излага Europ Assistance Italia S.p.A. на санкции, забрани или ограничения съгласно резолюции на ООН или на търговски или икономически санкции, или отменителни заповеди съгласно законовите разпоредби на Европейски съюз или САЩ. Тази клауза ще има предимство пред всяко противоречиво условие, посочено в
застрахователните условия. Линкът по-долу съдържа актуализиран списък на държавите, подложени на санкции.
 
 
Застраховката не важи и не е валидна за следните страни: Сирия, Северна Корея, Иран, Венецуела и Крим.
 
ВНИМАНИЕ!
 
Ако сте гражданин на САЩ и се намирате в Куба, за да получите съдействие и компенсация по условията на полицата, трябва да предоставите доказателство пред Europ Assistance, че сте били в Куба в съответствие със законодателството на САЩ. Ако не сте упълномощени да пътувате законно, Europ Assistance запазва правото си да не съдейства, нито да изплаща компенсации.
 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ

Удължен престой зад граница - максималната продължителност на покритието в периода на валидност на застраховката е 60 последователни дни.
Граници на намеса - услугите и покритието не се предлагат в страни, които са в състояние на обявена или действаща война., Такива страни са упоменати на сайта https://www.europassistance.it/paesi-instato-di-belligeranza. Те са страни с ниво на рикс равно или над 4 и са в статут на публично обявена/действаща война. Услугите на застрахователя не са приложими в страни, в които към момента на подаване на иск, е поискана помощ или са обявени безредици и неподчинение. Също така, не е възможно да се преодставят услуги или съдейтвие, там където местните или международните власти не позволяват пряка помощ, независимо дали има военен риск в момента.
 

А) Анулация в следствие на COVID-19

Процент самоучастие
 Покритието включва 15% самоучастие от стойността на глобите/удръжките/неустойките , в случай на отказ и/или промяна на пътуването по каквато и да е причина, различна от хоспитализация или смърт. Ако глобата надвишава лимита на отговорност, посочен в полицата, процентното самоучастие се изчислява върху надвишената сума.
 

B) Покритие за помощ при пътуване

Ограничение на отговорността
 
Europ Assistance не компенсира вреди:
 - причинени вследствие на намеса на властите в страната, в която е оказана помощ
 - вследствие на други неочаквани, случайни и непредвидими обстоятелства. Също така, приложението на услугите във всеки един случай подлежи на ограничения и е подвластно на разпоредби на местно, медицинско и държавно ниво.
 
 
 

   РАЗДЕЛ III – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНАТА СТРАНА И EUROP ASSISTANCE   

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ? КАКВИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

ЗА ВСЯКО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА:
 
 

А) ПОКРИТИЕ ЗА АНУЛИРАНО ПЪТУВАНЕ В СЛУЧАЙ НА COVID-19

В случай на анулиране на пътуването, трябва да предявите иска си в рамките на пет календарни дни след настъпването на събитието, причина за отказа и във всеки случай преди началната дата на пътуването.
 
Искът трябва да съдържа:
причината за анулацията/промяната;
документ, удостоверяващ наложената от MSC CRUISES S. A. глоба;
документ, удостоверяващ наложената глоба от туристическата агенция
Тези документи трябва да бъдат съпътствани от:
резултати от положителни PCR тестове (от взети проби с памучен тампон и кръвни изследвания)
документ от болницата, в която клиентът е бил хоспитализиран с COVID-19;
билет за неосъщественото пътуване или друг подобен документ;
квитанции, банково извлечение (за сумата, депозит, глоба и др.) за плащането по пътуването;
потвърждение на сумата, издадено от Туристическата агенция/организация;
фактура за начислената санкция, издадена от договарната страна и туристическата агенция/организация;
копие на анулирания билет;
програма, разписание, маршрут на пътуването;
документи за пътуването (визи и др.);
договор за пътуването;
 
 

Б) ПОКРИТИЕ ЗА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

Задължително се свържете с медицинската платформа на Europ Assistance на специалния номер за клиенти на MSC. Медицинската платформа и екип работят непрестанно – 24-часова телефонна линия, всеки ден от годината. Не предприемайте действия преди да сте свързали с екипа на медицинската платформа.
 
При спешни случаи, използвайте 112 или друг номер за Спешна помощ.
Ако не се свържете с Europ Assistance, застрахователното Ви покритие не може да бъде гарантирано.
 
 

2) ПОКРИТИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

Трябва да бъде предявен иск в рамките на 60 дни от деня на настъпване на събитието. Трябва да предоставите следните документи:
- оригинални копия на фактури, квитанции или бележки за заплатени такси за разходите, съдържащи необходимата данъчна информация (данъчен номер или код на фирмата), за дружеството, издало фактурата, както и цялата необходима фактурна информация за лицето, на което е издадена фактурата;
- резултати от положителните тестове за COVID-19 (бърз и кръвен тест);
- свидетелство от болницата, в която сте били хоспитализирани за COVID-19;
 
 

3) ПОКРИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАЗХОДИ

В случай на застрахователно събитие трябва незабавно да се обадите на медицинската платформа, на телефонния номер, специално за клиенти на MSC.
В случай на молба за възстановяване на средства, трябва да предявите иск не повече от 60 дни, след датата на застрахователното събитие.
 
 
Трябва да предоставите следните документи:
- валиден документ от спешното отделение, написано на мястото на застрахователното събитие, съдържащ описание на настъпилата патология или медицинска диагноза, удостоверяваща вида на претърпяната злополука и как се е случила;
- валидно копие на оригиналния медицински картон/епикриза, ако сте били хоспитализирани;
- оригинални копия на фактури, разписки или данъчни разписки за направените разходи,
в комплект с данъчни данни (данъчен номер или код) на издателите и данните на страните, на които са съставени, и от които са получени;
- медицински рецепти за закупуване на лекарствени продукти с оригинални касови бележки за направените в тази връзка разходи;
- резултати от положителните тестове за COVID-19 (бърз и кръвен тест);
 
 

4) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПОД КАРАНТИНА

Искът за обезщетение трябва да бъде предявен в рамките на 60 дни от момента на настъпване на събитието.
Трябва да предоставите следите документи:
- резултати от положителните тестове за COVID-19 (бърз и кръвен тест);
- документ, удостоверяващ началото и края на престоя„COVID-19 звено“;
- оригинални копия на фактури, разписки или данъчни разписки за направените разходи,
в комплект с данъчни данни (данъчен номер или код) на издателите и данните на страните, на които са съставени, и от които са получени;
 
 

5)  ПОКРИТИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ПЪТУВАНЕТО

Искът за обезщетение трябва да бъде предявен в рамките на 60 дни от момента на настъпване на събитието.
Трябва да предоставите следите документи:
- документ, удостоверяващ събитието, наложило карантината;
- свидетелство за хоспитализация;
- медицинско свидетелство, удостоверяващо задължителния характер на карантината;
- документация, удостоверяваща задължението за връщане в страната на произход;
 
 

6) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Искът за обезщетение трябва да бъде предявен в рамките на 60 дни от момента на настъпване на събитието.
Трябва да предоставите следите документи:
- документ/епикриза от болничното заведение, в което сте били хоспитализирани заради COVID-19, удостоверяващ основанието за болничния престой, както и неговата продължителност; 
 
Важно за всички видове покрития и обезщетения:
Europ Assistance може да изиска от вас и други документи, неописани в точките по-горе, с цел единствено да оцени застрахователното събитие.
В случай, че не осигурите изисканите документи, като част от Вашите задължения по застраховката, Europ Assistance запазва правото си да откаже да уважи претенцията Ви.
 
 

КРИТЕРИИ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ЩЕТИ

6) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В случай на Вашата смърт, преди Europ Assistance да e изплатила към Вас обезщетението съгласно точка 6) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПОД КАРАНТИНА, вашите наследници имат право да получат обезщетението, дължимо ком Вас, пропорционално да броя дни, подлежащи на обезщетение, като е достатъчно да предоставят необходимите документи, изисканвани от Europ Assistanc в РАЗДЕЛ III, т.4.
 
 
5)  ПОКРИТИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ПЪТУВАНЕТО
Europ Assistance ще Ви възстанови сумата въз основа на цената на целия круиз, разделена на общия брой дни на круиза и умножена по броя неизползвани дни до края на круиза (про-рата темпорис), изключвайки деня на напускане на кораба.
 
 
 

   РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ   

Застрахована страна: физическото лице, което пребивава / има местожителство в XXX, което е закупило туристически пакет или индивидуален круиз от договарящата страна (което за краткост, наричаме „Вие“).

 

Застрахователни условия: Клаузи по полицата, съдържащи: Общите застрахователни условия за Застрахованата страна, описание на покритието, изключения и ограничения на покритието и задължения на застрахованата страна и Europ Assistance.

 

Договаряща страна: MSC CRUISES S.A., която определя политиката с Europ Assistance в
полза на своите клиенти.

 

Придружител за пътуване: застраховано лице в същата полица и в същата резервация за пътуване, едновременно с Вас.

 

COVID-19: съкращение от COronaVIrus Disease 19.

 

Местожителство: страната, в която физическото лице живее и работи.

 

EUROP ASSISTANCE SA: акционерно дружество, регистрирано във Франция с акционерен капитал от 46 926 941 €, регистриран в Търговския и фирмен регистър на Нантер под №
451 366 405, със седалище на "Promenade de la Bonnette 1- 92230, Gennevilliers", Франция, регулиран от Френския кодекс за застраховане и действащ чрез неговия ирландски клон "EUROP ASSISTANCE S.A"., ИРЛАНДСКИ КЛОН, регистриран в търговския регистър на Ирландия под № 907 089, със седалище на 4-ти етаж, „4-8 Eden Quay”, Дъблин 1, D01N5W8, Ирландия.

 

Събитие/застрахователно събитие: увреждащото събитие, което поражда един или повече застрахователни иска/претенции.

 

Член на семейството: съпруг/съпруга, спътник, партньор по силата на граждански съюз, деца, родители, братя и сестри, зетове/снахи, баби и дядовци, внуци, племенници, тъщи/ тъстове, лели/чичовци, първи братовчеди и всички други да живеят с вас, стига това да е доказано с валиден документ за лични данни.

 

Покритие: застрахователно покритие, което не е включено в определението за „Асистънс“, за което Europ Assistance пристъпва директно към възстановяване за щетите, претърпени от вас, стига застрахователната премия да е била напълно и навреме платена.

 

Обезщетение/възстановяне: сумата, изплатена ви от Europ Assistance, в случай на подаден иск.

 

Нараняване/злополука: събитието, причинено от лоши стечения на външни обстоятелства, лоша случайност, водещи до телесна повреда, която може да бъде обективно забелязана и да е с възможни последици смърт, трайна инвалидност или временна неработоспособност.

 

Здравна институция: държавната болница, клиника или кабинет, независимо дали е в системата на Националната здравна каса или частна практика, надлежно упълномощени да предоставят медицинска и хирургическа помощ. Лечебни минерални бани, възстановителни процедури, диетични и разкрасителни процедури не се покриват.

 

Болест: промяна в здравето, която не е причинена от нараняване или злополука.

 

Хронична болест: болест, която е съществувала към началната дата на пътуването, и която през последните 12 месеца включва диагностични изследвания, престой в болница или лечение/терапия.

 

Внезапно заболяване: заболяване с остро начало, за което застрахованата страна не е знаела, и което при всички случаи не е било проява, дори внезапна, на патология известна на застрахованата страна и възникнало преди началото на пътуването.

 

Предшестващо заболяване: заболяване, което е изражение или пряка последица от хронично или съществуващо преди това клинично състояние, налично в началото на застрахованото пътуване.

 

Максимално покритие/застрахователна сума: максималната сума, установена в полицата, за която Europ Assistance се задължава да предостави покритието и / или помощта във ваша полза, за едно или повече застрахователно събитие, направени по време на пътуване.

 

Обслужване: помощта, която трябва да бъде предоставена при нужда от Europ Assistance, чрез медицинската платформа.

 

Местоживеене: мястото, където физическото лице пребивава по адрес на местожителство.

 

Хоспитализация: престой в здравна институция с минимум една нощувка.

 

Риск: вероятността да настъпи събитие което се покрива чрез застрахователен иск.

 

Иск/претенция: искането за обезщетение вследствие на претърпени вреди от индивидуално събитие, което може да настъпи, докато застраховката е валидна и което е в съответствие с условията на полицата.

 

Медицински/фармацевтични/болнични разходи: разходите за операция (такси за хирург, медицински сестри, асистенти, анестезиолози, такси за операционни зали и хирургически материали), разходи за здравеопазване (такси за хоспитализация, специализирани медицински консултации, лекарства, медицински продукти, изследвания и диагностични тестове).

 

COVID-19 звено: хоспитализация или карантинна инфраструктура, посочена от MSC CRUISES S.A., от местните здравни власти и/или от Организационния център.

 

Пътуване: транспорт и престой в съответствие с подписан договор или друг валиден туристически документ, които започват с началото на първата услуга предоставена от договора/договорените услуги и приключва след края на последната услуга, предвидена в подписания договор.

 

 

 

   ПРИЛОЖИМИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ   

Сумите по-долу подлежат на изключенията и условията, посочени в Общите условия и Специалните условия.

Покрит риск
Максимално покритие
Самоучастие
Анулиране на круиз, заради 
COVID-19
€ 3 000 на човек и
€ 10 000 на резервация
15%

Връщане до държавата по местоживеене

Europ Assistance заплаща цената на билета за връщане

€ 500 на човек и
€ 2 000 на резервация
 

Медицински транспорт

Ако Вие или членове на Вашето семейство, регистрирани в същата резервация и потенциален спътник за пътуването, трябва да бъде превозен до „COVID-19 звено” посочено от MSC CRUISES S.A., от местните власти или по местоживеене, Europ Assistance възстановява разходите за транспорта

€ 500 на човек и
€ 2 000 на резервация
 

Покритие на медицински разходи

по време на периода, за който пътуването Ви се удължи, в случай на внезапно заболяване или нараняване, което не е свързано с епидемия/пандемия от COVID-19

€ 5 000  

Обезщетение за хоспитализация под карантина

Ако сте хоспитализирани в „ COVID-19 звено“, посочено от MSC CRUISES SA, след като се окажете положителни при теста, извършен от MSC преди качване на кораба, Europ Assistance ще ви изплати обезщетение

 

Обезщетение за хоспитализация

Ако в рамките на 15 дни след завръщането от пътуването си, сте били хоспитализирани за поне 7 последователни дни заради COVID-19, Europ Assistance ви изплаща обезщетение

€ 150 на ден за максимум 15 дни

 

 

€ 1 000 на човек

 

Обезщетение за неизползвана част от пътуването

Europ Assistance ще ви изплати неизползваните оставащите дни от круиза, считано от деня, след този, в който пътуването е прекъснато.

   

 

обновена: | публикувана:
Creative Commons License COVID застраховка на MSC Cruises by Ванеса Манолова is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Какво ни прави толкова добри

Този сайт използва бисквитки, за да може да функционира. Бисквитките правят употребата му технически възможна, лесна и сигурна, спомагайки различни процеси в сайта като навигиране, пренос на данни и сигурност. Бисквитките се ползват и за набавяне на обобщена и напълно анонимизирана статистическа информация за това как сайтът се ползва от потребителите – например най-разглеждани страници, брой посетители, време на зареждане на страниците и други. Тази информация ни помага за подобряване на неговата визия, съдържание и бързодействие, както и за последващо таргетиране на потребители с пригодени според техните интереси рекламни съобщения. На линка долу може да прочетете по-подробно описание за това какво са бисквитките, какви бисквитки ползваме и каква е употребата им. За да работи нашия сайт по най-добрия и адаптиран за всеки потребител начин е необходимо съгласие с бисквитките.

Този сайт използва бисквитки, за да може да функционира. Бисквитките правят употребата му технически възможна, лесна и сигурна. Ползват се и за набавяне на анонимизирана статистическа информация за това как сайтът се ползва, с цел подобряване на неговата визия, съдържание и бързодействие, както и за последващо таргетиране на потребители с адаптирани за тях рекламни съобщения. За да работи нашия сайт по най-добрия и адаптиран за всеки потребител начин е необходимо съгласие с бисквитките.